Usługi konsultingowe

W realizacji projektów wdrożeniowych Asofta przyjmuje wytyczne metodyki PMI, co zapewnia najwyższą jakość procesów zachodzących w trakcie trwania projektu oraz jego produktów.
Metodyka PMI to nowoczesna metodyka zarządzania projektami, stworzona przez amerykański Project Management Institute. Standardy PMI oparte są na wieloletnim doświadczeniu praktyków zarządzania projektami - zarówno osób prywatnych jak i dużych instytucji. Obecnie standardy te są stosowane na całym świecie jako podstawowa metodyka zarządzania projektami.

Usługi konsultingowe
•    Doradztwo biznesowe – audyt informatyczny
•    konsultacje przedwdrożeniowe - analiza stanu przed wdrożeniem, pomoc w określeniu głównych potrzeb Klienta oraz zdefiniowaniu celów projektu
•    Opracowanie koncepcji biznesowej
•    Dostosowanie procesów biznesowych w firmie Klienta do projektu wdrożeniowego oraz do zmian wprowadzonych po wdrożeniu
•    Profesjonalne usługi zarządzania projektem w oparciu o metodykę PMI
•    Doradztwo w zakresie wyboru sprzętu
•    Reprezentowanie inwestora w kontaktach z podwykonawcami

Metodyka zakłada podział projektu na pięć procesów:

 • inicjacji,
 • planowania,
 • wykonania,
 • nadzoru,
 • zamknięcia projektu


Metodyka ta zapewnia kompleksowe i usystematyzowane podejście do wszystkich obszarów związanych z realizacją projektu:

 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzenie zakresem projektu
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie zleceniami w projekcieW celu skutecznego zastosowania metodyki PMI do projektów wdrożeniowych, zespół Asofta stworzył szereg narzędzi, które porządkują, systematyzują oraz kontrolują postęp i jakość prac projektowych na każdym etapie wdrożenia.