Usługi wdrożeniowe

Jednym z głównych obszarów usług wdrożeniowych, w których specjalizuje się Asofta jest implementacja oprogramowania SAP ERP. Na system SAP składa się szereg aplikacji, których architektura odzwierciedla strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz procesy zachodzące w firmie. Przewagą oprogramowania SAP  nad innymi rozwiązaniami jest kompleksowość w zbieraniu informacji ze wszystkich obszarów działalności firmy oraz funkcja przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik systemu może być pewien, że zawsze ma dostęp do aktualnego stanu danych przedsiębiorstwa.

Zespół Asofta posiada bogate doświadczenie w projektach wdrożeniowych aplikacji klasy SAP ERP.  Na swoim koncie mamy udane wdrożenia wszystkich modułów SAP, m.in:
FI – Finanse
CO – Controlling
MM – Gospodarka materiałowa
SD – Sprzedaż i dystrybucja
HCM – Zarządzanie kapitałem ludzkim
PP – Planowanie produkcji
PS – Zarządzanie projektami
oraz ich modyfikacje zgodnie z oczekiwaniami i biznesowymi potrzebami Klienta.

Usługi wdrożeniowe:

 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Mapowanie procesów gospodarczych
 • Instalacja i konfiguracja systemów i aplikacji
 • Migracja danych
 • Usługi wdrożeniowe i konsultacyjne w zakresie informatyki zarządczej (SAP ERP, Microsoft, Linux, Płatnik, Symfonia, systemy CMS, etc.)
 • Integracja systemu z rozwiązaniami branżowymi
 • Uruchomienie i testy akceptacyjne systemu
 • Opracowanie dokumentacji (projektowej, technicznej, użytkownika)
 • Projektowanie i budowa systemów intranetowych

Usługi oferowane przez Asofta obejmują:

 • wdrożenia i rozbudowy aplikacji
 • prace rozwojowe i programistyczne
 • opieka i wsparcie po wdrożeniu
 • szkolenia użytkowników systemu
 • raporty i wydruki indywidualne
 • migracja danych z innych systemów