Usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe
•    Szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego
•    Szkolenia użytkowników kluczowych i końcowych SAP
•    Opracowanie instrukcji użytkownika
•    Szkolenia biznesowe