Misja Firmy

Misją firmy Asofta Sp. z o.o. jest dostarczanie w pełni profesjonalnych i kompleksowych usług informatycznych oraz szkoleniowych, które wspierają Klientów w dążeniu do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Cel ten jest osiągany poprzez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych usprawniających oraz doskonalących procesy biznesowe i zarządcze w firmie Klienta. Dodatkowo oferujemy szeroki zakres szkoleń informatycznych oraz biznesowych umożliwiających pracownikom sprawne posługiwanie się stosowanymi aplikacjami oraz podnoszenie szeroko pojętych kwalifikacji zawodowych.
Klientami Asofta Sp z o.o. są firmy o zasięgu międzynarodowym oraz przedsiębiorstwa o strukturze korporacyjnej funkcjonujące na rynku polskim. Świadczymy usługi na terenie całego kraju, a także współpracujemy ze spółkami z Europy Zachodniej.