Działalność

Działania firmy Asofta Sp z o.o. skupiają się na:

• Diagnozowaniu stanu systemu informatycznego funkcjonującego u Klienta

• Ocenie dostosowania wybranych aplikacji do procesów biznesowych, procedur oraz potrzeb Klienta

• Projektowaniu częściowych lub kompleksowych rozwiązań optymalnych dla Klienta przy uwzględnieniu specyfiki danej branży oraz indywidualnych potrzeb firmy

• Oferowaniu rzetelnych, odpowiedzialnych i profesjonalnych usług zarządzania projektem

• Prowadzeniu szeregu szkoleń przy współpracy z doświadczonymi specjalistami z wybranej dziedziny